TREČIASIS PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS NEAPOLYJE (ITALIJA)

2014 m. lapkričio 19-20 dienomis Italijoje vyko trečiasis projekto UPPRETAIL partnerių  susitikimas.

Susitikimo metu projekto partneriai pristatė gairių dalį, už kurią jie buvo atsakingi, taip pat pateikė rekomendacijas dėl pameistrystės plėtros. Pasiūlė suaktyvinti suinteresuotųjų šalių įsitraukimą, stiprinant būtiną ryšį tarp darbdavių ir profesinio rengimo institucijų bei gerinti mokytojo vaidmenį.

Gairės bus peržiūrėtos ir 2015 m. sausio mėnesį paskalbtos internetinėje svetainėje. Remiantis gairėmis 2015 m. nuo sausio iki kovo partnerių šalyse bus vykdomi  mokymai, kurie bus skirti profesinio rengimo centrams (mokytojams, mokymų vadovams, prekybos sektoriaus vadybininkams), pardavimo kompanijoms (savininkams, žmogiškųjų išteklių vadovams, kuratoriams), kitiems suinteresuotiesiems (viešosioms institucijoms, profsąjungoms, akredituotoms įstaigoms). Pagrindinis mokymų tikslas yra pristatyti projekto rezultatus ir paaiškinti kaip juos galima naudoti plėtojant pameistrystę prekybos sektoriuje.

Skelbta Naujienos ir įvykiai