Projekto rezultatai

Pagrindiniai rezultatai:

  • Nacionalinės ataskaitos apie esamą pameistrystės situaciją pietinėse Europos šalyse Download Research of preconditions Uppretail
  • Lyginamoji analizė apie geras praktikas Europos pameistrystės sistemose  Download Research of preconditions Uppretail
  • Gairės ir rekomendacijos kokybės gerinimui Download Research of preconditions Uppretail

Pameistrystė mažmeninės prekybos profesinio mokymo sistemoje:

  • Seminarai profesijos mokytojams ir mažmeninės prekybos įmonėms Download Research of preconditions Uppretail
  • Paruoštų pavyzdinių atvejų pameistrystės mokymo testavimas