Antrasis susitikimas Lietuvoje (Kaune ir Šiauliuose)

Gegužės 14 d., UPPRETAIL projekto partneriai antrą kartą susitiko kaune. Šiame susitikime svarbiausias rezultatas buvo lyginamosios analizės pameistrystės sektoriuje pristatymas. taip pat buvo sutarta dėl metodologijos ir struktūros rengiant pameistrystės įgyvendinimo gaires.

Kiekvienas partneris bus atsakingas už šių gairių nacionalinės dalies parengimą. kauno PPAR, kartu su išorinio eksperto pagalba konsultuos partnerius rengiant gaires bei vertins parengtas gaires ir suteiks partneriams grįžtamąjį ryšį.

Gegužės 15d. buvo aplankytas Šiaulių profesinio rengimo centro, mažmeninės prekybos sektorinis centras ir „Rūtos“ šokolado fabrikas. Šis vizitas buvo skirtas parodyti kaip vyksta bendradarbiavimas prekybos sektoriuje tarp įmonių ir mok. institucijų, akcentuojant pameistrytsės įgyvendinimo galimybę. pakeliui į kauną partneriai turėjo galimybę aplankyti įžymųjį kryžių kalną.

Pameistrystės gairės bus parengtos 2014 m. pab. 2015 m. šių gairių pagrindu bus parengta mokymo medžiaga ir apmokyta 50 mažmeninės prekybos srities mokytojų.

Skelbta Naujienos ir įvykiai