Paskutinis projekto partnerių susitikimas Porto mieste, Portugalijoje

Final Meeting on the Project in Porto – Portugal2015 m. rugsėjo 24 d. vyko paskutinis projekto UPPRETAIL partnerių susitikimas Porto mieste, Portugalijoje. Baigiamajame susitikime projekto partneriai turėjo galimybę pasidalinti pagrindiniais bandomųjų pameistrystės mokymų rezultatais skirtingose šalyse bei pateikti galutines rekomendacijas dėl pameistrystės modelio diegimo Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje ir Bulgarijoje.

Bandomųjų mokymų metu buvo patikrintos projekto pradžioje parengtos gairės ir rekomendacijos, įtraukti 4 pameistrystės teikėjai, 10 profesinio mokymo specialistų, tame tarpe 7 mokantys vadovai, 2 mokytojai ir 1 konsultantas, 7 prekybos sektoriaus įmonės, 4 pameistrystės kursai ir pameistrystės būdu apmokyti 23 jauni darbuotojai.

Dėl glaudaus skirtingų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo bandomieji mokymai leido išryškinti pagrindinius pameistrystės proceso etapus:

  • Pameistrių atrankos prekybos sektoriaus įmonėse procesų išgryninimas;
  • Metodologijos, dėl individualios pameistrių konsultavimo ir priežiūros mokymų darbo vietoje metu, sukūrimas;
  • Mokytojo, kuris mokys, prižiūrės ir vertins pameistrius, kompetencijų ir kvalifikacijos, išgryninimas.
  • Mokymų plano, kuris būtų skirtas apmokyti mokytojus, kurie mokys, prižiūrės ir vertins pameistrius per praktinius mokymus darbo vietoje, paruošimas.
  • Konfliktų valdymo modelio, kuris turi būti visų mokymo modulių sudedamoji dalis, parengimas.

Nacionalinės šalių ataskaitos ir pagrindiniai dokumentai susiję su bandomaisiais pameistrystės mokymais bus patalpinti projekto svetainėje www.uppretail.eu su galimybe juos atsisiųsti.

Projekto partnerių susitikimo metu taip pat buvo aptarta finansinės ataskaitos reikalavimai, skaidos veiklos, kokybė bei projekto tvarumas ateityje.

 

Skelbta Naujienos ir įvykiai