Tikslai

Projekto tikslas yra prisidėti prie kokybės gerinimo ir mažmeninės prekybos sektoriaus profesinio mokymo sistemų patrauklumo didinimo pietinėse Europos valstybėse, plėtojant gaires pameistrystės įdiegimui ir plėtojimui mažmeninės prekybos profesinio mokymo sistemose, tokiu būdu tobulinant prisitaikymą prie darbo rinkos poreikių, gerinant lankstumą ir patrauklumą mokiniams ir darbuotojams.

Tokios gairės suteiks tikslią strategiją mokymo medžiagai ir rekomendacijas kaip gerinti kokybės kėlimą, taip pat ir pameistrystės patrauklumą, pasitelkiant socialinę partnerystę, mokymo organizavimą, mokymo dalykų kūrimą ir reklamavimą (rinkodarą). Tiksliau sakant, gairės suteiks daugiau supratimo ir žinių apie pameistrystės mokymo įdiegimo ir vystymo strategiją profesinio mokymo strategijos kūrėjams ir suinteresuotiems subjektams pietinėse Europos valstybėse.