Faktai

Visiems žinoma, kad profesinis mokymas yra svarbus konkurencingumo ir darbo vietų kūrimo skatinimo veiksnys. Vis dėl to, profesinio mokymo sistemos Europos pietinėse šalyse, nepaisant įvykusių reformų per pastaruosius metus, vis dar turi spragų: motyvacijos stygius tarp studentų ir šeimų; neatitikimas tarp mokymo ir gamybos sistemų poreikių; nedidelė pameistrystės pažanga įmonėse, techninių žinių ir patirties stoka organizuojant pameistrystę, taip pat ir kuratorių įgūdžių trūkumas, didelis paliekančiųjų skaičius…

Tiksliau sakant, mažmeninis prekybos sektorius yra vienas ir labiausiai jaučiančių motyvacijos stoką tarp besimokančiųjų ir, kuriam būtų naudinga padidinti pameistrystės kiekius besimokantiems. Mažmeninės prekybos sektorius susiduria su profesionalumo trūkumu ir darbuotojų stygiumi. Pameistrystė šiame sektoriuje tarp pietinių Europos valstybių reikalauja didesnio sisteminio požiūrio, atsinaujinti, atsižvelgiant į atvirą požiūrį kokybei, taip pat kaip ir mokymąsi iš kitų valstybių patirties, kurios gerai išvystė pameistrystės modelius.