Apie projektą

Welcome

  • Tikslai
    Projekto tikslas yra prisidėti prie kokybės gerinimo ir mažmeninės prekybos sektoriaus profesinio mokymo sistemų patrauklumo didinimo pietinėse Europos valstybėse, plėtojant gaires... skaityti toliau
  • Faktai
    Visiems žinoma, kad profesinis mokymas yra svarbus konkurencingumo ir darbo vietų kūrimo skatinimo veiksnys. Vis dėl to, profesinio mokymo sistemos Europos pietinėse šalyse, nepaisant... skaityti toliau
  • Tikslinės grupės
    UPPRETAIP projekto pagrindinės interesų grupės: ... skaityti toliau