Sveiki apsilankę UPPRETAIL internetinėje svetainėje!

Pameistrystė Europos pietinėse valstybėse reikalauja didesnio sisteminio požiūrio, padidinti novatoriškumą atsižvelgiant į atvirą požiūrį kokybei, taip pat kaip ir mokymąsi iš kitų valstybių patirties, kurios gerai išvystė pameistrystės modelius.

Atsižvelgiant į šią problemą, UPPRETAIL projektas siekia išvystyti ir įgyvendinti naujovišką, inovatyvų ir efektyvų pameistrystės modelį dabartinėse mažmeninės prekybos profesinio mokymo sistemose Europos pietinėse šalyse, prisidėti prie kokybės gerinimo ir profesinio mokymo patrauklumo šiose valstybėse ir darbo vietų kūrimo, įskaitant savarankiško darbo galimybių sukūrimą ir verslumo skatinimą, suteikiant žmonėms kvalifikaciją įsidarbinimui ir socialinį dalyvavimą bei skatinant mokymąsi visą gyvenimą, prisidedant prie inovacijų lygio didinimo ir galimybės keisti europinį profesinio mokymo sistemos lygį.