Kick off meeting in Bilbao (Spain)

На 03 декември 2013г, в Билбао, Испания, се проведе първа партньорска среща по проекта UPPRETAIL. В тази среща всички партньори се запознаха с проекта и работните пакети по него.

Следваща стъпка са изследване и анализ на предпоставките за развитието на стажуването в системите на професионалното образование и обучение в търговията на дребно в Испания, България, Италия и Португалия.

Тази задача се извършва от партньорите по проекта на основа на проучвания в комбинация с пряк контакт с професионалисти в сферата на ПОО ( Държавни органи и институции, обществени и частни организации, предоставящи образование и обучение на предприятия, изследователски институции).

В резултат на това, ще бъде съставен доклад за предпоставките за развитието на стажантството в системите на ПОО на южните членки на Еврозоната.

uppretail-bilbao-meeting

uppretail-bilbao-meeting2

uppretail-bilbao-meeting3

 

Публикувано в Новини и събития