Португалско-немската търговско-промишлена палата си сътрудничи с проекта UPPRETAIL!

По покана на Португалско-немската търговско промишлена палата, консорциумът UPPRETAIL присъства на I Португалско-немски симпозиум за професионалното обучение в Португалия – възможности и предизвикателства, проведена в Лисабон, Португалия на 24 ноември 2014 година.
Този симпозиум събра правителствени институции от няколко области (професионално образование и обучение, пазара на труда и заетостта, сертифициращи институции) и доставчиците на ПОО и специалисти, да обсъдят  основните предизвикателства и възможности на професионалното обучение в Португалия в момента и в бъдеще.
Португалско-немската търговско-промишлена палата работи  вече над 60 години в Португалия с над 1000 асоциирани дружества. Тя е член на Международната мрежа на германските търговски камари и е основател на двойните центрове за професионално обучение.

Публикувано в Новини и събития