Партньорска среща в София, България

Четвъртата партньорска среща по проекта се проведе на 15-ти и 16-ти април 2015 в София. Партньорите представиха резултатите от обучителните семинари, проведени в техните страни и окончателните варинти за насоките за провеждане на стажуване. Като резултат бяха уточнени кои предложения за подобрения на Насоките да бъдат взети под внимание за подобряването им. Партньори дискутираха подготовката за следващите стъпки – тестване и валидиране на националните насоки, което да се проведе в съотвентите страни с подкрепата на обучители в професионалното образование и фирми от сектора на търговията на дребно.

Публикувано в Новини и събития