ВТОРА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА В КАУНАС И ШУЛЕ(ЛИТВА)

На 14 май, партньорите се срещнаха в Каунас за втората среща по проекта. Там беше представен сравнителния анализ на чиракуването в системите на ПОО. Бяха определени структурата и методологията за разработката на насоки за стажуване.

Всеки партньор получи своите специфични задачи по подготвянето на Насоките. Каунас CCIC ще асистира по създаването на Насоките, с помощта на външен експерт, който ще ревизира всички насоки в постоянна обратна връзка с партньорите.

На 15 май беше проведено професионално посещение в център по ПОО Сиаулиай „Секторен център за обучение в търговията на дребно“ и във фабрика „Рюта“. На партньорите бе показано как на практика работи чиракуването в Литва.

Като резултат, Насоките се очакват в края на 2014г. На база тези насоки за стажуване, през 2015 г. ще се проведат обучение за учители по професонално обучение във всички партньорски държави.

Публикувано в Новини и събития