Интегриране на млади работници в малки и средни предприятия в сектора на търговията

Финална конференция по UPPRETAIL

На 25ти Септември 2015 година, INOVA+ бе домакин на Европейската конференция „Интегриране на млади работници в малки и средни предприятия в сектора на търговията“ в залата на EscoladeComérciodoPorto, в която участваха 25 експерта по Професионалното Образование и Обучение, професионалисти и търговски асоциации. Основната цел на това събитие бе разпространяването на резултатите от проека UPPRETAIL, съсредоточавайки се над три главни въпроса:

Как да бъдат подготвени младите хора за пазара на труда и интегрирането във фирмите от сектора на търговията?

Как могат фирмите от сектора на търговията да допринасят към първоначалното обучение на младите хора?

Какви добри практики свързани с първоначалното обучение и квалифициране на младите хора и тяхното интегриране във фирмите от сектора на търговията съществуват в Европа?

IMG_0329Четирима експерти по професионалното образование и обучение от различни държави споделиха своите познания и опит свързани с ключови аспекти на проектра, а именно:

  • Др. Рейнър Бремър от Техническия университет в Бремен – Германия, който представи немската дуална система, съсредоточена в сектора на търговията;
  • Elísio Silva, director of DUAL, the service of Professional Qualification of the Portuguese-German Chamber of Commerce – Portugal, which presentation focused on the impact of the Dual System in the companies’ perspective;
  • Елисио Силва, директор на службата запрофесионална квалификация на Португалско-Немската търговска камара, чиято презентация бе съсредоточена върху влиянието на двойната система върху перспективата на дружествата ;
  • Марта Палацио от Fondo Formación Euskadi S. L. L. – Испания, координатор на проекта и отговаряща за въвеждането на основните резултати и въздействието на проекта UPPRETAIL;
  • Аусра Гиедрине от Камарата на търговията, промишлеността и занаятитето в Каунас – Литва, експерт по Европейската кредитна система в професионалното образование (ECVET), която изтъкна основните принуси на проекта към този Европейски инструмент.

Конференцията беше отлична възможност за всички за участници и експерти да споделят своите идеи, познания и преживявания, свързани с първоначалното обучение на млади хора и интегрирането им в търговските дружества.

Всички презентации представени по време на конференцията са достъпни за изтегляне на английски тук.

Допълнителна информация за конференцията „Интегриране на млади работници в малки и средни предприятия в сектора на търговията“може да бъде намерена тук.

Публикувано в Новини и събития