Финална среща по проекта в Порто, Португалия

Final Meeting on the Project in Porto – PortugalФиналната среща по проекта UPPRETAIL беше проведена на 24-ти септември 2015 в Порто, Португалия. По време на срещата партньорите имаха възможността да споделят основните констатации свързани с пилотните тестове на указанията и препоръките за имплементирането на моделът за стаж в сектора на търговията на дребно в Испания, Португалия, Италия и България и също така да изготвят чернови на главните заключения за насоките и пилотните тестове.

Пилотният тест на UPPRETAIL включваше:

  • Внедряване на 14 насоки и препоръки;
  • Включване на 4 организатори на стажове; 10 професионалисти в професионалното образование и обучение, в т.ч. 7 обучаващи мениджъри, 2 треньора и 1 съветник;
  • Включване на 7 фирми от сектора на търговията, вкл. 7 управителя и 11 тутора;
  • 4 стажантски курса;
  • 23 стажанти

Освен високото ниво на участие и взаимодействие между различните акционери на проекта, пилотният тест позволи на партньорите да проектират и разработят пет основни продукта, които ще са от решаващо значение за устойчивостта на проекта и за трансфера на най-важните резултати към други партньори и държави:

  • Процес на селектиране на стажанти от фирмите от сектора на търговията;
  • Методология за консултиране и индивидуален мониторинг на стажантите по време на практическото обучение на работното място;
  • Проектиране на профила на възпитателя, отговорен за обучаването, наблюдението и оценяването на стажантите по време на практическото обучение на работното място;
  • План за обучение, който да обучи възпитателите на това да са способни да обучават, наблюдават и оценяват стажантите по време на практическото обучение на работното място;
  • План на обучение за модулът за справяне с конфликти, да бъде интегриран като напречна модул на всички планове за обучение;

Когато тези продукти се превърнат в стратегически за ангажирането на други акционери и държави към главните резултати от проекта , те ще бъдат интегрирани в документа „Бъдещи пазари и устойчивост“

Финалният документ, свързан с пилотния тест на UPPRETAIL и всички национални доклади, могат да бъдат изтеглени от сайта на проекта.

След като споделиха преживявание и основните констатации, свързани с пилотния тест, партньорите обсъдиха окончателния доклад по проекта (финансов доклад, дейности за разпространение, и оценка на качеството, бъдещи пазари и устойчивостта) и за разпорежданията по финалната конференция по проекта.

Публикувано в Новини и събития