Обучителен семинар в Добрич, България

На 13-ти март 2015 Търговската палата на Добрич организира обучителен семинар „Стажуване и чиракуване в системата на професионалното образование“. В семинара участваха 21 представители на професионални гимназии, обучителни центрове, фирми от сектора на търговията на дребно, заинтересовани лица. След представяне

Публикувано в Новини и събития, WP 2 Research of preconditions for the development of the apprenticeship in the Retail VET system in partner countries