Интегриране на млади работници в малки и средни предприятия в сектора на търговията

Финална конференция по UPPRETAIL На 25ти Септември 2015 година, INOVA+ бе домакин на Европейската конференция „Интегриране на млади работници в малки и средни предприятия в сектора на търговията“ в залата на EscoladeComérciodoPorto, в която участваха 25 експерта по Професионалното Образование

Публикувано в Новини и събития

Финална среща по проекта в Порто, Португалия

Final Meeting on the Project in Porto – Portugal

Финалната среща по проекта UPPRETAIL беше проведена на 24-ти септември 2015 в Порто, Португалия. По време на срещата партньорите имаха възможността да споделят основните констатации свързани с пилотните тестове на указанията и препоръките за имплементирането на моделът за стаж в

Публикувано в Новини и събития

Партньорска среща в София, България

Четвъртата партньорска среща по проекта се проведе на 15-ти и 16-ти април 2015 в София. Партньорите представиха резултатите от обучителните семинари, проведени в техните страни и окончателните варинти за насоките за провеждане на стажуване. Като резултат бяха уточнени кои предложения

Публикувано в Новини и събития

Обучителен семинар в Добрич, България

На 13-ти март 2015 Търговската палата на Добрич организира обучителен семинар „Стажуване и чиракуване в системата на професионалното образование“. В семинара участваха 21 представители на професионални гимназии, обучителни центрове, фирми от сектора на търговията на дребно, заинтересовани лица. След представяне

Публикувано в Новини и събития, WP 2 Research of preconditions for the development of the apprenticeship in the Retail VET system in partner countries

Португалско-немската търговско-промишлена палата си сътрудничи с проекта UPPRETAIL!

The Portuguese- German Chamber of Commerce and Industry cooperates with the UPPRETAIL project

По покана на Португалско-немската търговско промишлена палата, консорциумът UPPRETAIL присъства на I Португалско-немски симпозиум за професионалното обучение в Португалия – възможности и предизвикателства, проведена в Лисабон, Португалия на 24 ноември 2014 година. Този симпозиум събра правителствени институции от няколко области

Публикувано в Новини и събития