Партньорска среща в София, България

Четвъртата партньорска среща по проекта се проведе на 15-ти и 16-ти април 2015 в София. Партньорите представиха резултатите от обучителните семинари, проведени в техните страни и окончателните варинти за насоките за провеждане на стажуване. Като резултат бяха уточнени кои предложения

Публикувано в Новини и събития