Португалско-немската търговско-промишлена палата си сътрудничи с проекта UPPRETAIL!

The Portuguese- German Chamber of Commerce and Industry cooperates with the UPPRETAIL project

По покана на Португалско-немската търговско промишлена палата, консорциумът UPPRETAIL присъства на I Португалско-немски симпозиум за професионалното обучение в Португалия – възможности и предизвикателства, проведена в Лисабон, Португалия на 24 ноември 2014 година. Този симпозиум събра правителствени институции от няколко области

Публикувано в Новини и събития