Проекта UPPRETAIL на 23тото годишно издание на конференцията ЕФТПОО

UPPRETAIL project at the 23rd Annual EfVET Conference

Европейският форум на техническото и професионалното образование и обучение (ECVET) е общоевропейска професионална асоциация, създадена от и за доставчиците на техническо и професионално образование и обучение (TVET) във всички европейски страни. Основната му цел е да се гарантира транснационална рамка

Публикувано в Новини и събития