Трета среща в Неапол (Италия)

На 19-ти и 20-ти ноември в Италия, се проведе 3тата партньорска среща по проекта UPPRETAIL. Партньорите показаха частта от насоките, за които те са отговорни и добавиха някои препоръки за развитието на стажуването, като пълното ангажиране на заинтересованите страни, необходима връзка между фирмите и системите на ПОО, както и за подобряването на ролята на преподавателите.

В резултат на това, от януари 2015 г. насоките ще бъдат преразгледани и предоставени за сваляне на уеб сайта. Въз основа на тази насоки, през 2015 г. (януари-март) ще бъде проведено обучение във всички партньорски страни. То ще бъде предназначено за центрове за професионално обучение (учители, преподаватели); фирми в търговията на дребно (собственици, мениджъри по човешки ресурси, наставници); други заинтересовани страни (местни институции, синдикати, органи по акредитация). Целта на семинара е да се въведат резултатите от проекта и да обясни как да се използват за развитието на стажуването в сектора на дребно.

Публикувано в Новини и събития