Обучителен семинар в Добрич, България

На 13-ти март 2015 Търговската палата на Добрич организира обучителен семинар „Стажуване и чиракуване в системата на професионалното образование“. В семинара участваха 21 представители на професионални гимназии, обучителни центрове, фирми от сектора на търговията на дребно, заинтересовани лица.

След представяне на проекта Uppretail и постигнатото до този момент, участниците анализираха и дискутираха процесите за разработване на система за стажуване в професионалното образование в национален и регионален контекст, работата в мрежа и социалното партньорство, менторството и обучението във фирми.

Дескусията беше полезна и допринесе с идеи и решения за разработването на Националните насоки и препоръки за стажуване и чиракуване в системата на професионалното образование.

Публикувано в Новини и събития, WP 2 Research of preconditions for the development of the apprenticeship in the Retail VET system in partner countries